Léčení zvukem

 Kotodama                         Lektorka                          Akce


O metodě

"Jestli chceš najít tajemství vesmíru, přemýšlej v pojmech energie, frekvence a vibrace." Nikola Tesla

Jsme tedy u jádra všeho, tedy u zvuku a tónu. Veličina, která není vidět. Je slyšet. Nemá chutˇani zápach. Vibruje tělem. Na hraně hmoty a "nehmoty".

Z makrokosmu polyfonií, harmonií, symfonií, oper, písní a skladeb všech novodobých žánrů zpátky do mikrokosmu jednotlivých tónů, hlásek a samohlásek a ticha. To je základ Léčení zvukem, Kotodama.

Použití hlasu a zvuku ke směřování energie,
využití tónů k sebeléčbě a osobnímu rozvoji.

Kotodama je prastará japonská nauka, která říká, že kosmos byl vytvořen ze zvuku a že pomocí hlasu (souhlásek a samohlásek) lze ovlivňovat a měnit skutečnost.

Po tisíciletí byla předávána jen ústně mezi učitelem a žákem. Díky Morihei Ueshibovi, zakladateli moderního bojového umění Aikido, se pak tato duchovní nauka dostala v polovině minulého století i na Západ.
Doslovně přeloženo znamená "koto" zvuk a "tama" duše, tudíž "kotodama" znamená "zvuk duše", volnější překlady hovoří o "řeči síly" nebo "oduševnělém jazyce" či "jazyce ducha".

Novější výzkum potvrzuje učení obsažená v prastarých spisech např. zjištěním, že použitím určitých samohlásek lze bezprostředně aktivovat a dokonce přestavět DNA.

Kotodama je systém samohlásek, souhlásek a jejich kombinací, ve kterém má každý zvuk svůj obsah a konkrétní význam. Kombinací a vyslovením těchto zvuků se aktivují v nich ukryté síly jako vibrace, které určitým specifickým způsobem působí na toho, kdo je vysloví a jeho okolí.

Cvičení obsahuje:
- rozvoj hlasu pomocí tónů
- čištění těla a energetického pole pomocí zvuku
- vysvětlení energetického významu samohlásek a souhlásek a jejich použití
- změna elektromagnetického rezonančního pole určitým sledem zvuků a z toho pramenící
- navázání kontaktu s "elementární duší" vnitřních orgánů
- sebeléčení těla vlastním hlasem
- poslech léčivých frekvencí
- relaxaci

Důležité upozornění: nejsou vyžadovány žádné hlasové předpoklady, abyste mohli cvičení úspěšně absolvovat! Hlas každého člověka je zcela dostatečný ke všem cvičením léčení zvukem.Klikněte a můžete začít psát. Porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit.

O mě

Jsem žena, matka, violoncellistka. Fascinuje mě vše kolem rezonance, znění a souznění. Jsem stále na začátku a znova a znova žasnu, co všechno umí zvuk, resp. tóny v kombinaci s člověkem:).

S tóny lze pracovat zcela vědomě a cíleně.  S tímto vědomím, respektem a pokorou nabízím individuální léčení a harmonizaci zvukem.

Akce

LÉČENÍ ZVUKEM, KOTODAMA Pravidelné páteční zvučení          18 30-21 00h

Dvořákova 13, Brno, studio Bailadora

Od dubna do června projdeme postupně celý náš energetický systém, tj. 8 aktivací, harmonizací, léčivých technik a postupů tak, abyste po absolvování všech byli samostatní 

v sebeléčivých a harmonizačních schopnostech.
1. duben - Bindu/Temeno
8. duben - Kořen/Hráz
15. duben - Břicho/Pohlavní orgány
22. duben - Solar/Žaludek
29. duben - Srdce/Brzlík
6. květen - Krk/Štítná žláza
13. květen - Čelo/Šišinka
20. květen - Temeno/Hypotalamus
3. červen - Fyzické tělo/Orgány

 10. červen - Emoční tělo      LÉČENÍ ZVUKEM, KOTODAMA pro těhotné

11 15-12 15h

Nepravidelné čtvrtky v solné jeskyni, Orlí 16, Brno, AWA relačnní centrum

Naučíte se používat svůj hlas k napojení a vnitřní komunikaci s miminkem, ke směřování energie, využití hlasu, tónů a zvuků k sebeléčbě, k napojení, harmonizaci a relaxaci.
Kotodama je prastará japonská nauka, která říká, že kosmos byl vytvořen ze zvuku a že pomocí hlasu (souhlásek a samohlásek) lze ovlivňovat a měnit skutečnost.
Inteligence těla zahrnuje prožitek jednoty a vědomí, že všechno je spojeno se vším a je řízeno inteligencí, kterou máme uvnitř sebe sama.
Náš vlastní hlas je tím, co nás nejsnáze propojuje s niterným světem těla, duše i ducha a proto je tak vítaný ve všech fázích těhotenství.
Nepotřebujete žádné speciální hudební nadání ani hlasové předpoklady. Hlas každého člověka je zcela dostatečný, abyste mohly vše plně prožít.
Zcela bezpečná a velmi příjemná technika pro těhotné maminky v ozdravném prostoru solné jeskyně. 

https://www.facebook.com/events/1526718810956921/