Tělo a frekvence tónůHudba nám prospívá víc, než si uvědomujeme. Co znamená být zdravý, v harmonii se sebou, bližními i světem?  ...

Být v harmonii se svými tělesnými i psychickými rytmy, umět se přizpůsobit měnícím se rytmům okolního světa, a také umět si zachovat vlastní rytmus. Základním zákonem přírody (a tedy podmínkou zdraví) je rovnováha.

Jakmile se střetnou dvě nerovné síly, snaží se vytvořit vyváženou syntézu (teploty, hustoty atd.).

Pokud určitá část těla trpí v důsledku zpomaleného energického toku, posílení oslabené oblasti s pomocí pole podobných vibračních vzorců přivede oslabenou oblast zpátky k vyrovnanosti a zdraví. 

Přitom je důležité, aby energické vzorce užité k účinné léčbě měly vyšší frekvence, než jsou frekvence těla, aby vyrovnávající tlak vytvořil kompromis mezi poli různé intenzity 


Tělo "zrychluje", aby se dostalo do rovnováhy s polem vyšší frekvence, čímž se uzdravuje.

Tímto se vysvětluje užití zvuku (a taky světla) k léčení - světlo a zvuk tvoří vibrační pole vyšší, než jsou nižší (pomalejší) vibrace těla. 


Jedním z nejmocnějších nástrojů vibračního léčení je lidský hlas. Zvukové frekvence, které vyluzuje hlas člověka, se přizeně pojí s vlastním rezonujícím tělem. 


Jedním z nejmocnějších nástrojů vibračního léčení je lidský hlas. Zvukové frekvence, které vyluzuje hlas člověka, se přirozeně pojí s jinými lidskými těly. Toho využívaly jak starověké kultury, tak i současní domorodí léčitelé. Když šamani při své práci zpívají, záměrně vytvářejí frekvence, tj. tóny a rytmy, které vytvářejí zdravé vibrační vzorce postižené oblasti.

Velmi mocně působí lidský hlas při společném zpěvu.